Дизајн

Овај студијски програм садржи два модула: Дизајн индустријске и уникатне керамике и Дизајн и обрада камена. Замишљен је као спој уметности и технологије.

Представља логични след искустава које поседује школа у овој области и савремених трендова, надовезујући се на традицију и обележја града Аранђеловца и ширег региона, који обилује природним богатствима и успешним привредним субјектима.

Ово пружа дипломираним студентима велику могyћност за самосталан рад, као и рад у оквиру фирми које се баве производњом и обликовањем мермера и керамичких производа.

Студијски програм који постоји од 2007. године показао je завидне резултате како у погледу усавршавања студената тако и у погледу њиховог укључивања у савремене уметничке токове, попут сарадње са реномираним манифестацијама Мермер и звуци, Злакуса, Теrrа Кикинда итд…

Број уписних места

Студијски програм Дизајн

Буџет*

Самофинансирање

Збир

Модул: Дизајн индустријске и уникатне керамике 5 5 10
Модул: Дизајн и обрада камена 5 5 10

*број буџетских студената је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Сазнај више

Сврха студијског програма

Образовање студената за професионални рад на пословима дизајна индустријске и уникатне керамике и обраде камена, подстицање студената на стваралачко размишљање и креативност, самосталност у процесу примене стечених знања и вештина из области дизајна, образовање стручног кадра у складу са националним приоритетима и потребама привредног сектора, образовање судената из области уметности, технологије, информатике, маркетинга и осталих комплементарних дисциплина, неопходних савременом дизајнеру.

Циљеви студијског програма:

– образовање студената за стицање знања из области дизајна индустријске и уникатне керамике и обраде камена, који су друштвено оправдани и корисни,
– обезбеђивању квалитетног кадра, који би својим вештинама и стваралачким способностима одговорили савременим захтевима тржишта,
– школовању кадра на овом студијском програму у складу са текућим потребама индустрије и других делатности,
– обезбеђивању стицања општег и стручног образовања, базираног на савременим достигнућима науке, струке, технологије и праксе,
– успостављању јаче везе између образовног процеса и привреде, а у циљу добијања стручног кадра из области дизајна,
– успостављању сарадње са привредом и другим организацијама кроз обављање стручно практичних вежби и праксе, да студент након завршетка студија стекне основна теоријска и практична знања која му омогућују запошљавање у области дизајна,

Додатне информације ►


Примај новости о ВШАР на свој е-маил