НАЧИН РЕАЛИЗОВАЊЕ НАСТАВЕ ОД ПОНЕДЕЉКА 9. НОВЕМБРА

С обзиром на то да је епидемиолошка ситуација у читавој земљи знатно погоршана, а пораст броја оболелих и заражених достигао експоненцијални раст и на подручју Аранђеловца, у циљу предузимања превентивних мера за спречавање даљег ширења заразне болести Covid 19, обавештавамо вас о превентивним мерама које ће бити предузете почев од понедељка 09. новембра 2020. године:

 1. Настава и вежбе које нису лабораторијског карактера, од понедељка одвијаће се on line по утврђеном распореду часова .
 2. Субота 07.11.2020. године је радна за студенте основних студија и реализоваће се у просторијама школе према распореду, док ће за студенте мастер студија настава бити реализована on line;
 3. Сви професори и асистенти ће формирати Viber групе на предметима за које су изабрани како би комуникација била лакше реализована са студентима. Приступни линкови за наставу која ће бити одржана ONLINE налазе се на почетној страни сајта (На врху стране – ZOOM ONLINE НАСТАВА). Настави се приступа тако што студенти инсталирају ZOOM апликацију, а потом клинку на приступни линк професора код којег имају наставу.
 4. Колоквијуми, тестови и лабораторијске вежбе реализоваће се према усвојеном наставном плану рада и распореду у просторијама одсека Аранђеловац, уз стриктно придржавање свих прописаних мера безбедности у групама које не могу бити веће од 15 лица у затвореном простору;
 5. Одбрана завршних и Мастер радова реализоваће се искључиво према претходно заказаним терминима уз поштовање превентивних мера;

ОДЛУКА АКТИВА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID19

Дана 19.06.2020. године одржана је седница Актива Академије струковних студија Шумадија у седишту Академије у Крагујевцу, са почетком у 11.00 часова, на којој је, између осталог, било речи о епидемиолошкој слици у одсецима Академије. Полазећи од чињенице да је вирус још увек присутан на територији Републике Србије, те да је број оболелих у сталном порасту, актив је донео следеће

ОДЛУКЕ

 1. Социјална дистанца између лица која бораве у просторијама одсека (запослених, студената, кандидата за упис у прву годину студија и других..) МОРА бити најмање 1 метар.
 2. СТРИКТНО придржавање одређеног максималног броја лица у учионицама Одсека било да је реч о томе да се одржавају испити, предиспитне активности, пријемни испит или одбране завршних и мастер радова. Максимално дозвољен број лица која могу бити истовремено у учионицама објављен је на видном месту, поред улаза у исте.
 3. СВА ЛИЦА приликом уласка у просторије одсека ДУЖНА СУ носити заштитну маску приликом боравка у просторијама Академије или Одсека.
 4. Одлуке објавити на сајту Академије, сваког одсека, на огласним таблама Академије и Одсека, улазним вратима и другим видним местима.
 5. ОБАВЕЗНА примена свих до сада прописаних хигијенских, санитарно-техничких и дезифекционих мера.
 6. За спровођење неведених мера одговорно је лице задужено за безбедност и здравље на раду.

Важно обавештење Академије струковних студија Шумадија – одсек у Аранђеловцу

На основу Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима на отвореном и затвореном простору („Службени гласник Републике Србије“ број: 66/20 и 76/20), а која је ступила на снагу дана 22.05.2020. године у објекту и дворишту Школе НИЈЕ ДОЗВОЉЕН боравак више до 100 лица која су ДУЖНА имати заштитна средства у виду маски и рукавица за све време боравка у горенаведеном простору.

Поред заштитних средстава радници и студенти су У ОБАВЕЗИ примењивати социјалну дистанцу од НАЈМАЊЕ 2 МЕТРА.

У наведени број убрајају се и запослени и студенти.


 


Преузми информатор АССШ, одсек у Аранђеловцу

Прочитај више информација о студијским програмима и Академији, преузми информатор на свој уређај и подели са другима
Преузми (PDF)Преузми
Преузми или наручи збирку за пријемни испит ►
Електронска пријава за упис 2020 ►

         

Студије

Разноврсни студијски програми прилагођени интересовањима
студената и захтевима тржишта представљају идеалну прилику за нови корак у личном развоју.


 

 


 

Мастер студије

Инжењерство заштите животне средине

Мастер студије

Туристичко пословање


 

 


Приручник


Пређи на ВШАР

Наши програми скројени су према потребама студената у Србији, било да
желе да наставе школовање на ВШАР или да студирају из радног односа. Направи свој избор…

 

Пређи на ВШАР ►


 

Школа у бројкама

Пре више од 55 година у Школи се одвијала настава на два студијска програма, док их данас има шест на првом нивоу студија.

50+ godina postojanja 6 studijskih programa 700+ studenata

Сазнај више о школи ►