САМ КРЕИРАЈ ЖЕЉЕНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

НАГРАДНИ КОНКУРС

САЗНАЈ ВИШЕ  >

 


Преузми информатор Одсека Аранђеловац

Прочитај више информација о студијским програмима Одсекa Аранђеловац, преузми информатор на свој уређај и подели са другима…
Преузми (PDF)Преузми

УПИС 2021

Сазнај више >


Студије

Разноврсни студијски програми прилагођени интересовањима
студената и захтевима тржишта представљају идеалну прилику за нови корак у личном развоју.


 

 


 

Мастер студије

Инжењерство заштите животне средине

Мастер студије

Туристичко пословање


 


 

Школа у бројкама

Пре више од 55 година у Школи се одвијала настава на два студијска програма, док их данас има шест на првом нивоу студија.

50+ godina postojanja 6 studijskih programa 700+ studenata

Сазнај више о Одсеку у Аранђеловцу►

 

ONLINE НАСТАВА ОД 01.03.


 

На основу члана 64. став 4. Закона о високом образовању (Сл. гласник Републике Србије, бр. 88/17, 27/18- др. закон, 73/18,67/19 и 6/20-др. закон), члана 88. став 1. тачка 3) Статута Академије струковних студија Шумадија, на предлог Колегијума Академије, председник Академије донео је следећу

ОДЛУКУ

  1. Услед погоршања епидемиолошке ситуације и повећања броја особа инфицираних вирусом COVID-19, ради превентивног деловања и спречавања ширења заразе, настава на Академији струковних студија Шумадија изводиће се onLine почев од 01.03.2021. године па до 31.03.2021. године.
    Предавања и вежбе, код којих је то могуће, изводиће се onLine. Лабораторијске вежбе, колоквијуми и одбране завршних, специјалистичких и мастер радова изводиће се уживо, уз поштовање прописаних епидемиолошких мера,
  2. Помоћник председника Академије за наставу и акредитацију је задужен за праћење и квалитет реализације наставе.
  3. По потреби, руководиоци одсека могу донети одлуку о другачијем начину одржавања вежби, колоквијума и консулатација.
  4. За реализацију ове одлуке одговорни су: помоћник председника Академије за наставу и акредитацију, руководиоци одсека и секретар Академије.