ОДЛУКА АКТИВА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID19

Дана 19.06.2020. године одржана је седница Актива Академије струковних студија Шумадија у седишту Академије у Крагујевцу, са почетком у 11.00 часова, на којој је, између осталог, било речи о епидемиолошкој слици у одсецима Академије. Полазећи од чињенице да је вирус још увек присутан на територији Републике Србије, те да је број оболелих у сталном порасту, актив је донео следеће

ОДЛУКЕ

  1. Социјална дистанца између лица која бораве у просторијама одсека (запослених, студената, кандидата за упис у прву годину студија и других..) МОРА бити најмање 1 метар.
  2. СТРИКТНО придржавање одређеног максималног броја лица у учионицама Одсека било да је реч о томе да се одржавају испити, предиспитне активности, пријемни испит или одбране завршних и мастер радова. Максимално дозвољен број лица која могу бити истовремено у учионицама објављен је на видном месту, поред улаза у исте.
  3. СВА ЛИЦА приликом уласка у просторије одсека ДУЖНА СУ носити заштитну маску приликом боравка у просторијама Академије или Одсека.
  4. Одлуке објавити на сајту Академије, сваког одсека, на огласним таблама Академије и Одсека, улазним вратима и другим видним местима.
  5. ОБАВЕЗНА примена свих до сада прописаних хигијенских, санитарно-техничких и дезифекционих мера.
  6. За спровођење неведених мера одговорно је лице задужено за безбедност и здравље на раду.

Важно обавештење Академије струковних студија Шумадија – одсек у Аранђеловцу

На основу Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима на отвореном и затвореном простору („Службени гласник Републике Србије“ број: 66/20 и 76/20), а која је ступила на снагу дана 22.05.2020. године у објекту и дворишту Школе НИЈЕ ДОЗВОЉЕН боравак више до 100 лица која су ДУЖНА имати заштитна средства у виду маски и рукавица за све време боравка у горенаведеном простору.

Поред заштитних средстава радници и студенти су У ОБАВЕЗИ примењивати социјалну дистанцу од НАЈМАЊЕ 2 МЕТРА.

У наведени број убрајају се и запослени и студенти.


 


Преузми информатор АССШ, одсек у Аранђеловцу

Прочитај више информација о студијским програмима и Академији, преузми информатор на свој уређај и подели са другима
Преузми (PDF)Преузми
Преузми или наручи збирку за пријемни испит ►
Електронска пријава за упис 2020 ►

         

Студије

Разноврсни студијски програми прилагођени интересовањима
студената и захтевима тржишта представљају идеалну прилику за нови корак у личном развоју.


 

 


 

Мастер студије

Инжењерство заштите животне средине

Мастер студије

Туристичко пословање


 

 


Приручник


Пређи на ВШАР

Наши програми скројени су према потребама студената у Србији, било да
желе да наставе школовање на ВШАР или да студирају из радног односа. Направи свој избор…

 

Пређи на ВШАР ►


 

Школа у бројкама

Пре више од 55 година у Школи се одвијала настава на два студијска програма, док их данас има шест на првом нивоу студија.

50+ godina postojanja 6 studijskih programa 700+ studenata

Сазнај више о школи ►