Обавештење о испитним роковима за школску 2017/18.год.

Одлуком Наставног већа на Седници одржаној 25. септембра 2017.г., бр. 01-593/2 од 09.10.2017.г., утврђени су број и врста испитних рокова за школску 2017/18. годину.

РЕДОВНИ ИСПИТНИ РОКОВИ:

  • –       јануар
  • –       јун
  • –       септембар
  • –       октобар

ВАНРЕДНИ ИСПИТНИ РОКОВИ:

  • –       новембар
  • –       април
  • –       октобар 2

У редовним испитним роковима студенти могу пријављивати и полагати све испите зимског и летњег семестра предвиђене уписаним Наставним планом и програмом за које имају остварен услов, одн. потпис професора у индексу да су извршили  предиспитне обавезе.

У ванредним испитним роковима студенти могу пријављивати и полагати испите по следећем распореду:

  • –       новембар – само предмети из летњег семестра;
  • –       април – само предмети из зимског семестра;
  • –       октобар 2 – предмети из зимског и летњег семестра;

Уз обавештење за пријаву испита у новембру и априлу биће истакнут и списак предмета који се у датом року могу полагати.

Уплате за испите у редовним и ванредним испитним роковима вршиће се према важећем ценовнику.