Поступак дистрибуције бонова за исхрану у ВШАР

1. На основу Уговора који је потписан 08.12.2017. године између Министарства просвете, науке и технолошког развоја као наручиоца и “Рујна зора” д.о.о. из Аранђеловца као извршиоца, у Члану 1. дефинисано је да право на исхрану у школској 2017/2018. години имају само студенти који се финансирају из буџета Републике Србије.

2. Услугу исхране могу користити студенти који претходно купе бонове.

3. Бонови за исхрану могу се преузети у Скриптарници школе уз претходно обављену уплату на рачун школе број: 840-3999760-39. На овај жиро-рачун уплаћују се искључиво бонови за исхрану по цени:

– доручак 26,00 динара
– ручак 45,00 динара и
– вечера 38,00 динара.

4. Бонови се преузимају искључиво лично на горе наведеном месту уз обавезу давања на увид Студентске књижице – Индекса.

5. Бонови се купују за текући месец.

6. Бонови се могу куповати као комплет за сва три дневна оброка или посебно за доручак, ручак или вечеру у зависности од врсте оброка који је студенту потребан.

7. Минимум куповине бонова јесте десет (десет доручака, десет ручкова, десет вечера). Цена једне декаде износи 1090,00динара, док је цена једне декаде појединачних оброка следећа: доручак минимум 260,00 динара; ручак минимум 450,00 динара и вечера минимум 380,00 динара.

8. Радник Школе који дистрибуира бонове студенту, дужан је евиентирати: Име и презиме студента, број индекса, датум куповине, уплаћени износ новца, број издатих бонова (за који временски период су издати) и за који оброк је бон купљен.

9. Максималан број бонова који студент може купити за наредни месец јесте 93 (31 доручак, 31 ручак и 31 вечера).

Проф. др Ђорђе Михаиловић
Директор Школе