Упозорење о позиву на број

Позив на број приказан на примеру уплатнице коју сваки студент има на свом порталу, пише се ИСКЉУЧИВО И САМО ПРИЛИКОМ УПЛАТА ЗА ИСПИТЕ. 

Све остале уплате врше се без позива на број.