Заказане одбране – Април

Датум: 19.04.2018. година (четвртак)  у  13:00 часова

СТУДЕНТ: АРСЕНИЈЕВИЋ АНА, бр.индекса: М-03-20/14

ОДБРАНА  ЗАВРШНОГ  РАДА

ТЕМА: ВИНО И ПРОИЗВОДЊА ВИНА-ВИНАРИЈА „АЛЕКСАНДРОВИЋ“

КОМИСИЈА:

 1. мр Љиљана Плећевић, ментор
 2. др Ана Дукић, председник
 3. др Љубомир Јовановић, члан

Датум: 19.04.2018. година (четвртак)  у  13:30 часова

СТУДЕНТ: ДУЈОВИЋ МИРКО, бр.индекса: М-03-13/13

ОДБРАНА  ЗАВРШНОГ  РАДА

ТЕМА: ЛОВНИ ТУРИЗАМ И ЊЕГОВА УЛОГА У ГАСТРОНОМИЈИ

КОМИСИЈА:

 1. Љиљана Плећевић, ментор
 2. др Ана Дукић, председник
 3. др Љубомир Јовановић, члан

Датум: 23.04.2018. година (понедељак)  у  12:30 часова

СТУДЕНТ: АНЂЕЛКОВИЋ МАРИЈА, бр.индекса: В-02-20/14

ОДБРАНА  ЗАВРШНОГ  РАДА

ТЕМА: УТИЦАЈ  АНТРОПОГЕНИХ  ФАКТОРА  НА  КВАЛИТЕТ ВОДЕ   РЕЧНИХ  ВОДОТОКОВА

КОМИСИЈА:

 1. др Бранкица Луковић, председник
 2. др Чедо Лаловић, ментор
 3. др Миланка Гардашевић-Филиповић, члан

Датум: 23.04.2018. година (понедељак) у 12:00 часова

СТУДЕНТ:  КЛИЦОВ НИКОЛИНА, бр.индекса: СЕ-03-3/15

ТЕМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

ПАСИВНЕ  КУЋЕ И МОГУЋНОСТИ ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ У СТАНОВАЊУ

КОМИСИЈА:

 1. др Бранкица Луковић, председник
 2. др Чедо Лаловић, ментор
 3. др Миланка Гардашевић-Филиповић, члан