Свечана додела Диплома – Дан ВШАР 2018.

Млади образовани, талентовани људи су понос сваког града, његова интелектуална и духовна суштина, сигуран корак ка напретку и светлој будућности.

И ове године, традиционално Висока технолошка школа струковних студија у Аранђеловцу желела је да истакне труд и залагања управо таквих младих људи који су похађали један од студијских програма ове високошколске установе и постигли изузетне резултате у оквиру школских активности у протеклом периду, те на тај начин стекли Диплому ВШАР.

Ова школа, са традицијом дугом скоро 6 деценија, вреднује труд свих оних младих људи, на симболичан начин, свечаном доделом диплома и признања, чиме је обележен још један Дан, и то дан младости, лепоте, знања и стеченог звања.

Током протеклих 58 година, Школа је изнедрила многобројне генерације Инжењера технологије воде и неметала, Заштите животне средине, однедавно и струковних дизајнера, менаџера и информатичара.

Студенти ВШАР већ годинама су незаменљиви носиоци запажених стручних и руководећих функција широм Србије, у земљама бивше Југославије али и у државама света.

У њиховом стручном усавршавању, учествовале су генерације професора, асистената и сарадника, а њихов рад у потпуности подржали стручњаци из праксе, привредници и и носиоци научних и друштвених функција.

Реализујујући своју научну, образовну и стручну функцију кроз шест акредитованих програма на основним, специјалистичким и мастер струковним студијама, ВШАР је вишедеценијским радом допринела да овај град, некада центар индустрије неметала и минералне воде буде и град науке, информатике, туризма, заштите животне и радне средине, дизајна.

У школској 2017/2018. години ВШАР је изнедрила 21 дипломираног студента Заштите животне средине, 8 дипломаца студијског програма Технолошко инжењерство, 26 дипломираних студента Информационих технологија, 10 са два модула студијског програма Дизајн, 18 дипломаца са Менаџмента у туризму и угоститељству и 14 студената са стеченим звањем специјалисте струковног инжењера-аналитичара.

Галерија