Испит из Управљачког рачуноводства

Испит из Управљачког рачуноводства одлаже се за 26.09. у 10:00 часова.