Обавештење о роковима за школску 2018/19

Одлуком Наставног већа на Седници одржаној 25.09.2017.г. бр. 01-593/2 од 09.10.2017.г. утврђен је број и врста испитних рокова на ВШСС–Аранђеловац, који ће бити организовани и у школској 2018/19. години.

РЕДОВНИ ИСПИТНИ РОКОВИ:

  1. Јануар
  2. Јун
  3. Септембар
  4. Октобар

ВАНРЕДНИ ИСПИТНИ РОКОВИ:

  1. Новембар
  2. Април
  3. Октобар 2

У редовним испитним роковима студенти могу пријављивати и полагати све испите зимских и летњих семестара I, II или III године предвиђене уписаним Наставним планом и програмом, за које имају остварен услов, одн. потпис професора у индексу о испуњеним предиспитним обавезама.

У ванредним испитним роковима студенти могу пријављивати и полагати испите по следећем распореду:

  • – Новембар – само предмети из летњих семестара I, II или III године;
  • – Април – само предмети из зимских семестара I, II или III године;
  • – Октобар 2 – предмети из зимских и летњих семестара I, II или III године;

Уз обавештење за пријаву испита у новембру и априлу биће истакнут и списак предмета који се у датом року могу полагати.

Уплате за испите у редовним и ванредним испитним роковима вршиће се према важећем ценовнику.