Заказане одбране – Децембар

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

 

Датум: 06.12.2018.година (ЧЕТВРТАК) у 12:00 часова

СТУДЕНТ: СРЕЋКОВИЋ  МАРКО, бр.индекса: ИТ-02-08/2015

ОДБРАНА  ЗАВРШНОГ  РАДА

ТЕМА: ТЕХНИЧКО ФУНКЦИОНАЛНА КОМПОНЕНТА ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА

КОМИСИЈА:

 1. Бранко Боловић, председник
 2. проф. др Владан Мартиновић,ментор
 3. спец. Тијана Матејић, члан

Датум: 06.12.2018.година (ЧЕТВРТАК) у 12:30часова

СТУДЕНТ: РИСТОВИЋ НИКОЛА, бр.индекса: ИТ-02-6/2015

ОДБРАНА  ЗАВРШНОГ  РАДА

ТЕМА: ПРОМОЦИЈА И ПОТРОШАЧ  У  ИНДУСТРИЈСКОМ  ДИЗАЈНУ

КОМИСИЈА:

 1. Бранко Боловић, председник
 2. проф. др Владан Мартиновић,ментор
 3. спец. Тијана Матејић, члан

Датум: 06.12.2018.година (ЧЕТВРТАК) у 13:00 часова

СТУДЕНТ: ГАВРИЛОВИЋ  НИКОЛА, бр.индекса: ИТ-03-35/2015 

ОДБРАНА  ЗАВРШНОГ  РАДА

ТЕМА: ЕРГОНОМИЈА РАЧУНАРСКОГ МЕСТА И ОДНОС ЧОВЕКА И МАШИНЕ

КОМИСИЈА:

 1. Бранко Боловић, председник
 2. проф. др Владан Мартиновић,ментор
 3. спец. Тијана Матејић, члан

Датум: 06.12.2018.година (ЧЕТВРТАК) у 13:30 часова

СТУДЕНТ: ИВЕЗИЋ  СТЕФАН, бр.индекса: ИТ-03-50/2014

ОДБРАНА  ЗАВРШНОГ  РАДА

ТЕМА: ISO  стандарди

КОМИСИЈА:

 1. Бранко Боловић, председник
 2. проф. др Владан Мартиновић,ментор
 3. спец. Тијана Матејић, члан

Датум: 07.12.2018.година (петак) у 15:00 часова

СТУДЕНТ: ЈОВАНОВИЋ  АЦА, бр.индекса: ИТ-02-19/2014

ОДБРАНА  ЗАВРШНОГ  РАДА

ТЕМА: ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА АУТОБИЛА

КОМИСИЈА:

 1. проф. др Ђорђе Михаиловић, председник
 2. проф. др Мирослав Марковић,ментор
 3. проф. др Дејан Симић, члан

Датум: 07.12.2018.година (петак) у 15:30 часова

СТУДЕНТ: РАДИСАВЉЕВИЋ  СТЕФАН, бр.индекса: ИТ-03-13/2014

ОДБРАНА  ЗАВРШНОГ  РАДА

ТЕМА: УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ТАКСИ ПРЕДУЗЕЋА КОРИШЋЕЊЕМ  ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

КОМИСИЈА:

 1. др Мирослав Марковић, председник
 2. проф. др Дејан Симић проф.,ментор
 3. проф. др Ђорђе Михаиловић, члан

Датум: 07.12.2018.година (петак) у 16:00 часова

СТУДЕНТ: ИЛИЋ  СТЕФАН, бр.индекса: ИТ-02-14/2014

ОДБРАНА  ЗАВРШНОГ  РАДА

ТЕМА: ПРИМЕНА  АЛАТА ОТВОРЕНОГ КОДА ЗА ЗАШТИТУ БЕЖИЧНИХ МРЕЖА

КОМИСИЈА:

 1. др Мирослав Марковић, председник
 2. проф. др Дејан Симић проф.,ментор
 3. проф. др Ђорђе Михаиловић, члан