Испити из предмета Информациони системи и Увод у информационе системе

Испити из предмета Информациони системи и Увод у информационе системе (исти предмет по различитим програмима) биће одржани у петак 08.02.2019. у 12:00 часова, те је померен за програм из 2017. године са 10:00 часова на 12:00 часова.