Базе података – Вежбе

Термин вежби из предмета Базе података које су по распореду понедељком у 09:00 ч. се неће држати у прво време, већ само по потреби кад се одмакне са градивом.

Сви студенти треба да дођу четвртком.