Консултације – Проф. др Зоран Чегањац

Студенти који слушају предмете Заштита на раду и Инжењерску графику без промене слушају предавања и долазе на консултације и у среду, 10.04.2019. године.