Заштита на раду – Mатеријал за припрему тестова и испита (Радни однос)

Студенти из радног односа који слушају предмет Заштита на раду материјал за припрему тестова и испита могу преузети у скриптарници Високе технолошке школе у Аранђеловцу.