ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 1а став 2 и члана 3 став 1 Закона о државним и другим празницима у Републици Србији (“Службени гласник РС” бр. 43/01, 101/07 и 92/11) понедељак 11. новембар 2019. године празнује се као Дан примирја у Првом светском рату.

На основу свега горенаведеног, Школа тог дана неће радити.