Заказане одбране – Новембар

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ


Датум:  07.11.2019. година (среда) у 12:30  часова

СТУДЕНТ: ИВАНОВИЋ ДЕЈАН, бр.индекса: З-15/2018

ОДБРАНА  ЗАВРШНОГ  РАДА

ТЕМА: УТИЦАЈ ПОВРШИНСКЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ УГЉА У РУДНИКУ КОЛУБАРА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

КОМИСИЈА:

  1. мр Љиљана Плећевић, председник
  2. др Бранкица Луковић, ментор
  3. Невена Милетовић, члан