Администрација система, колоквијум и одбрана вежби

Други колоквијум одржаће се у понедељак 13. јануара у 15:00 часова.

Одбрана вежби одржаће се практично одмах након колоквијума у учионици бр. 3.