Математика / Вероватноћа и статистика – Предавања и вежбе

Математика

Предавања и вежбе надокнада 10.1 у 13:00 часова.

Колоквијум је 13.1 у 10:00 часова студенти који су уписали 2019. а у 11:00 часова студенти који су уписали пре тога.

Математика – (Радни однос )

Колоквијум за радни однос је у суботу 11.1 у 17:30 часова.

Вероватноћа и статистика

Поправни колоквијум  из предмета 13.1 у 12:00 часова.