Рачунарске мреже, колоквијум и одбрана вежби

Други колоквијум из предмета Рачунарске мреже одржаће се у среду 15. јануара у 15:00 часова.

Узет је поподневни термин због заузетости учионица.

Крајњи рок за предају пројектног рада на основу којег се бодују вежбе је петак 10. јануар.