Испит из предмета Увод у туризмологију

Испит из предмета Увод у туризмологију одлаже се за 25.06.2020. године у 14:00 часова.