Рачунарске мреже – Резултати испита од 22.06.2020

Испит нико није положио.

Увид у радове 25.06.2020. у 11:00 часова.