Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидату пријављеном на конкурс са предлогом за избор једног сарадника у звање асистента за ужу област Информационе технологије

Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидату пријављеном на конкурс са предлогом за избор једног сарадника у звање асистента за ужу област Информационе технологије, број 290/2020-02 од 17. јула 2020. године,  ставља се на увид јавности 15 дана, у секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека у Крагујевцу и интернет страници Одсека у Аранђеловцу.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности дана 17. јула 2020. године.

Преузми Преузми

Исправка Извештаја Комисије о кандидатима пријављеним на конкурс за избор једног асистента за ужу област Информационе технологије

Преузми Преузми