Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс

Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звању предавач за ужу област Прехрамбена технологија и технологија воде,  заведен под бројем 297/2020-02 од 30. јула 2020. године,  ставља се на увид јавности 30 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека у Крагујевцу и Одсека у Аранђеловцу.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности дана 30. јула 2020. године.

Преузми Преузми