Одлукa о школарини и другим накнадама за школску 2020/2021. годину

На основу члана 63. став 1. тачка 9) и чл. 71. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони), члана 77. став 1. тачка 10) Статута Академије струковних студија Шумадија број 012-2/2019 од 22. 11. 2019. године, 20/2019 од 19. 12. 2019. године и 107/2020-02 од 30. 03. 2020. године,  на предлог Наставно- стручног већа Академије  број 444-5/2020-02  од 28.09.2020. године, Савет Академије на седници одржаној  30.09.2020. године донео  јe одлуку о висини школарине и других накнада за пружање услуга из образовне делатности Aкадемије струковних студија Шумадија за школску 2020/2021. годину.

Прилози:


Одлука о школарини и другим накнадама

Преузми Преузми