Заказане одбране

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Датум:09.10.2020.година (пeтак) у 11:00 часова

СТУДЕНТ: БЛАГОЈЕВИЋ  НАДА, бр.индекса: Е-7/2017

ОДБРАНА  ЗАВРШНОГ  РАДА

ТЕМА: РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОДАЈЕ КРОЗ ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ

КОМИСИЈА:

 1. др Љубомир Јовановић, председник
 2. др Ана Дукић, ментор
 3. мр Љиљана Плећевић, члан

Датум:09.10.2020.година (пeтак)  у 11:30 часова

СТУДЕНТ: ПЕТРОВИЋ ТАТЈАНА, бр.индекса: Е-20/2017

ОДБРАНА  ЗАВРШНОГ  РАДА

ТЕМА: КАЛКУЛАЦИЈЕ ЦЕНЕ КОШТАЊА НА ПРИМЕРУ ПРЕДУЗЕЋА ПЕШТАН ДОО

КОМИСИЈА:

 1. др Љубомир Јовановић, председник
 2. др Ана Дукић, ментор
 3. мр Љиљана Плећевић, члан

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ

Датум: 09.10.2020.година (петак)  у  17:00  часова

СТУДЕНТ: МИЉКОВИЋ ДРАГА, бр.индекса: З-2/17

ОДБРАНА  ЗАВРШНОГ  РАДА

ТЕМА: ПРИМАРНА СЕЛЕКЦИЈА ОТПАДА И УТИЦАЈ НА РАДНУ СРЕДИНУ У РЕГИОНАЛНОЈ САНИТАРНОЈ ДЕПОНИЈИ „ДУБОКО“ УЖИЦЕ

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. др Милица Ђековић Шевић, ментор
 3. мр Љиљана Плећевић, члан

Датум: 09.10.2020.година (петак)  у  17:30  часова

СТУДЕНТ: РАДОЈИЧИЋ СТЕФАН, бр.индекса: З-4/17

ОДБРАНА  ЗАВРШНОГ  РАДА

ТЕМА: БИОРЕКУЛТИВАЦИЈА ЗЕМЉИШТА НА ПОВРШИНСКИМ КОПОВИМА ВОЋАРСКИХ КУЛТУРА

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. др Милица Ђековић Шевић, ментор
 3. мр Љиљана Плећевић, члан

 

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Датум: 09.10.2020.година (петак) у  18:00 часова

СТУДЕНТ:  ЈОВАНОВИЋ МИЛИЦА, бр.инд. : МА- 14/18

ТЕМА МАСТЕР РАДА

ТЕМА: МОГУЋНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ГРАДСКОЈ ДЕПОНИЈИ „ЈОВАНОВАЦ“ У КРАГУЈЕВЦУ

КОМИСИЈА

 1. др Чедо Лаловић, ментор
 2. др Зоранка Малешевић,председник
 3. др Милица Ђековић Шевић,члан

Датум: 09.10.2020.година (петак) у  18:30 часова

СТУДЕНТ:  ИЛИЈА КРИВОКАПИЋ, Бр.инд. : МА- 20/18

ТЕМА МАСТЕР РАДА

ТЕМА: ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

КОМИСИЈА

 1. др Ана Дукић, ментор
 2. др Зоранка Малешевић,председник
 3. др Милица Ђековић Шевић,члан

Датум: 09.10.2020.година (петак) у  19:00 часова

СТУДЕНТ:  МИРИЋ  МИЛОРАД, бр.инд. : МА- 2/17

ТЕМА МАСТЕР РАДА

ТЕМА: ОРГАНСКИ БИО-РАЗГРАДИВИ ОТПАД У ВОЋАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

КОМИСИЈА

 1. др Милица Ђековић Шевић, ментор
 2. др Ана Дукић,председник
 3. др Зоранка Малешевић,члан