Предавања из предмета Заштита животне средине и одрживог развоја

Предавања из предмета Заштита животне средине и одрживог развоја неће бити одржана ове недеље, такође и Вежбе из Заштите животне средине и одрживог развоја, Токсичне материје и Мониторинг животне средине.