ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ

ТЕХНОЛОГИЈА ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈА


Датум: 16.10.2020.година (петак)  у  17:00 часова

СТУДЕНТ: МИЛИВОЈЕВИЋ АНЂЕЛА, бр.индекса: Г-10/17

ОДБРАНА  ЗАВРШНОГ  РАДА

ТЕМА: ВОЛУМЕТРИЈСКЕ МЕТОДЕ У АНАЛИЗИ КВАЛИТЕТА ВИНА

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. мр Марица Илић Стаменковић, ментор
 3. др Милица Ђековић Шевић, члан

 

Датум:16.10.2020.година (уторак)  у  17:30 часова

СТУДЕНТ: КОЊЕВИЋ МИЉАН, бр.индекса> Г-6/17

ОДБРАНА  ЗАВРШНОГ  РАДА

ТЕМА: ОДРЕЂИВАЊЕ КОЛИЧИНЕ ПРОТЕИНА У НАМИРНИЦАМА, МЕТОДОМ ПО KJELDAHL-U

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. мр Марица Илић Стаменковић, ментор
 3. др Милица Ђековић Шевић, члан

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ


Датум: 16.10.2020.година (петак) у  16:30 часова

СТУДЕНТ: РАКОВИЋ МИРЈАНА, бр.индекса: З-20/19

ОДБРАНА  ЗАВРШНОГ  РАДА

ТЕМА: ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ППОВ ГРАДА ВАЉЕВО

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. др Милица Ђековић Шевић, ментор
 3. мр Марица Илић Стаменковић, члан

 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ


Датум:16.10.2020.година (петак) у 10:00 часова

СТУДЕНТ: БОЈАНИЋ  УРОШ, бр.индекса: ИТ-03-9/2014

ОДБРАНА  ЗАВРШНОГ  РАДА

ТЕМА: ПРАВЦИ  У  ДИЗАЈНУ

КОМИСИЈА:

 1. др Ђорђе Михаиловић, председник
 2. Бранко Боловић, ментор
 3. др Ана Дукић, члан

 

Датум:16.10.2020.година (петак)  у  10:30 часова

СТУДЕНТ: НИКОЛИЋ НИКОЛА, бр.индекса: ИТ-02-24/2014

ОДБРАНА  ЗАВРШНОГ  РАДА

ТЕМА:   БАУХАУС

КОМИСИЈА:

 1. др Ђорђе Михаиловић, председник
 2. Бранко Боловић,ментор
 3. др Ана Дукић, члан

 

Датум:16.10.2020.година (петак)  у  10:45  часова

СТУДЕНТ: ВОЈИНОВИЋ  ИВАН, бр.индекса> ИТ-02-20/2013

ОДБРАНА  ЗАВРШНОГ  РАДА

ТЕМА:ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА  ЗА ПРАЋЕЊЕ МУЗИЧКИХ ФЕСТИВАЛА

КОМИСИЈА:

 1. др Мирослав Марковић, председник
 2. спец.Тијана Матејић, ментор
 3. др Ђорђе Михаиловић, члан