НАЧИН РЕАЛИЗОВАЊЕ НАСТАВЕ ОД ПОНЕДЕЉКА 9. НОВЕМБРА

С обзиром на то да је епидемиолошка ситуација у читавој земљи знатно погоршана, а пораст броја оболелих и заражених достигао експоненцијални раст и на подручју Аранђеловца, у циљу предузимања превентивних мера за спречавање даљег ширења заразне болести Covid 19, обавештавамо вас о превентивним мерама које ће бити предузете почев од понедељка 09. новембра 2020. године:

  1. Настава и вежбе које нису лабораторијског карактера, од понедељка одвијаће се on line по утврђеном распореду часова .
  2. Субота 07.11.2020. године је радна за студенте основних студија и реализоваће се у просторијама школе према распореду, док ће за студенте мастер студија настава бити реализована on line;
  3. Сви професори и асистенти ће формирати Viber групе на предметима за које су изабрани како би комуникација била лакше реализована са студентима. Приступни линкови за наставу која ће бити одржана ONLINE налазе се на почетној страни сајта (На врху стране – ZOOM ONLINE НАСТАВА). Настави се приступа тако што студенти инсталирају ZOOM апликацију, а потом клинку на приступни линк професора код којег имају наставу.
  4. Колоквијуми, тестови и лабораторијске вежбе реализоваће се према усвојеном наставном плану рада и распореду у просторијама одсека Аранђеловац, уз стриктно придржавање свих прописаних мера безбедности у групама које не могу бити веће од 15 лица у затвореном простору;
  5. Одбрана завршних и Мастер радова реализоваће се искључиво према претходно заказаним терминима уз поштовање превентивних мера;