ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СТУДИРАЈУ УЗ РАД

Поштовани студенти,

Све радне суботе које предстоје у овом семестру школске 2020/2021. године, предвиђене су за одржавање колоквијума у просторијама одсека Аранђеловац.

Настава за студенте који  студирају уз рад, реализује се свим данима искључиво online,  осим суботом (суботе су колоквијалне до краја семестра), према распореду одржавања наставе који је истакнут на сајту одсека Аранђеловац, или како су студенти свих студијских програма основних струковних студија одсека Аранђеловац договорили са предетним наставником.