Одлука

На основу члана 64. став 4. Закона о високом образовању (Сл. гласник Републике Србије, бр. 88/17, 27/18- др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20-др. закон), члана 88. став 1. тачка 3) Статута Академије струковних студија Шумадија, председник Академије донео је следећу

ОДЛУКУ

  1.  Услед погоршања епидемиолошке ситуације, настава на Академији струковних студија Шумадија (даље: Академија) изводиће се Online, ради
    превентивног деловања и спречавања ширења вируса COVID-19.  Предавања и где је то могуће вежбе, изводиће се Online. Лабораторијске вежбе и
    одбране завршних, специјалистичких и мастер радова изводиће се уживо уз поштовање прописаних епидемиолошких мера.
  2. Помоћник председника Академије за наставу и акредитацију је задужен за праћење и квалитет реализације наставе.
  3. По потреби, руководиоци одсека могу донети одлуку о другачијем начину одржавања вежби, колоквијума и консулатација.
  4. Ова одлука ће се примењивати у периоду од 21.12.2020. године па до краја наставе у зимском семестру шк.2020/2021. године.
  5. За реализацију ове одлуке одговорни су: помоћник председника Академије за наставу и акредитацију, руководиоци одсека и секретар Академије