Вероватноћа и статистика

Други колоквијум из предмета Вероватноћа и статистика ће се одржати 12.01.2021. године од 11:00 часова у просторијама Школе ( ако дође до измена бићете обавештени).