Овера семестра

Овера семестра биће организована у дане који ће бити накнадно одређени за упис летњег семестра школске 20/2021. године