Давање потписа

Усвојеним Планом рада за школску 2020/2021. годину, крај Зимског семестра је у петак 15. јануара 2021. године. Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију, давање потписа студентима у Студентској књижици – Индексу, који су остварили минимум 30 поена предиспитних обавеза и тиме стекли право на полагање испита, биће организовано  у дане који су предвиђени за испите у јануарском испитном року школске 2020/2021. године.