Како се одређује ко ће бити уписан на терет буџета, а ко као самофинансирајући студент?

Место на ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину, као и то да ли ће бити финансиран из буџета или ће сам плаћати школарину.

Кандидат може бити уписан на терет буџета Републике ако се налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен Конкурсом, а има најмање 51 бод.

Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на ранг листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената, који је одређен Конкурсом, а има најмање 30 бодова.


Контактирај ВШАР подршку

Потребно ти је више информација? Пошаљи нам поруку.