КРЕАТИВНИ СТУДЕНТИ АКАДЕМИЈЕ ШУМАДИЈА – ОДСЕКА У АРАНЂЕЛОВЦУ

У складу са настојањима Академије струковних студија Шумадија за унапређење стручног усавршавања студената свих студијских програма који се у Школи реализују, у одсеку Аранђеловац уређени су услови и оквир за обављање стручне праксе и практичног рада ове високошколске установе.

Стручна пракса и практична примена стечених знања имају за циљ да унапреди способност студената за успешну примену стручних и научних сазнања, као и метода у датим практичним ситуацијама, те да на тај начин допринесе интензивнијем повезивању теорије и праксе.

Студијски програм Технологија хране и гастрономија настао је као резултат чињенице да прехрамбена индустрија заузима значајно место националног програму Републике Србије, нарочито током последњих десетак година.

Локална, аутентична, безбедна и јединствена храна и гастрономија представљају један од ресурса туристичког тржишта и призната је као део локалне културе и потенцијална компонента пољопривредног и економског развоја. Један од приоритета студијског програма Технологија хране и гастрономија јесте образовање кадрова који ће допринети побољшању квалитета и безбедности прехрамбених производа, као поспешивању развоја производње хране у нашем друштву. Студентима одсека у Аранђеловцу је омогућено да стеченим знањем и радом могу утицати на ширење културе у исхрани.

У реализацији наставе, посебна пажња се поклања стручној пракси и обавезним практичним активности, а дугогодишња сарадња Школе са туристичким организацијама и бројним угоститељским предузећима у којима студенти обављају практичну наставу и стручну праксу, додатно је допринела креирању младих, стручних потенцијала са компетенцијама на завидном нивоу.

 

Они су понос ове Школе.

Информација за студенте којима је потребан брзи интернет

Представници СКОНУС-а (Студентске Конференције Универзитета Србије) су доставили најчешће сајтове којима студенти приступају ради праћења онлине наставе и за које им је потребан брз интернет. Кабинет председника Владе је у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телокомуникација обезбедио подршку телеоператера да омогуће брз проток ка овим сајтовима за студенте којима је то неопходно. Оператери ће обезбедити брз интернет за бројеве телефона које ће доставити Канцеларија за ИТ и еУправу.

Како би се ово постигло, потребно је да студенти којима је потребан брзи интернет ради лакшег праћења наставе, доставе своје податке на info@vhts.edu.rs најкасније до 6. маја, како би се коначан списак проследио Канцеларији за ИТ управу у Министарству трговине, туризма и телекомуникација, да би на том броју пустили брзи интернет. Подаци које је потребно доставити су: име, презиме, оператер, број телефона.

СТУДЕНТИ ВШАР НА САЈМУ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

У Београду је и ове године традиционално одржан 41. Сајам туризма, успешна и атрактивна, локална и глобална, мултинационална и мултикултурална манифестација.  По свим критеријумима – Сајам туризма је једна од најуспешнијих светковина у земљи и региону. Само “туризам” са толико шарма спаја бизнис и задовољство, а само путовања имају неодољиву привлачност за све људе на планети.

Туристичка организација  Аранђеловац, на свом штанду у хали број IV, представила је обједињену понуду нашег града и Буковичке бање. Том приликом, од 21. до 24. фебруара 2019. године, представљени су редизајнирани сајт Туристичке организације и понуда СРЦ “Шумадија” а приказана је и понуда Народног музеја као и Смотре уметности ,,Мермер и звуци“. Као и сваке године, на Сајму туризма представили су се и студенти Високе технолошке школе струковних студија у Аранђеловцу, студијског програма Менаџмент у туризму и угоститељству.

Београдски сајам крајем фебруара сваке године на неколико дана постаје „свет у малом“, али и привредна манифестација која, уз пословне, окупља и на десетине хиљада „обичних“ посетилаца. Неко тражи пословне партнере, неко туристичке аранжмане, но, на једном месту представљају се туристичке агенције, савези и организације, хотели, туристички центри, ваздухопловне компаније, међународни тур оператори…

 

[SLGF id=12164]

НАСТАВА – СТРУКОВНЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И МАСТЕР СТУДИЈЕ

За студенте струковних специјалистичких и струковних мастер студија Високе школе струковних студија у Аранђеловцу, настава у школској 2018/2019. години почиње у суботу 13. октобра 2018. године, према распореду који ће бити благовремено објављен.

Шпанско вече – Летња башта ВШСС

Желимо да Вас обавестимо да ће се у уторак 10. јула са почетком од 20 часова одржати ,,Шпанско вече” на ВШСС, тачније у нашој летњој башти ,,Студентски клуб”. ☺

Позивамо све колеге професоре, остале запослене наше школе, садашње и наше бивше студенте, као и све Вас који желите да уживате у ноћи шпанске гитаре, вина и плеса.  ☺

Un gran saludo!!!

Обавештење о правилима студирања

На основу Члана 124. став 3 Закона о високом образовању (“Службени Гласник Републике Србије” број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16) студенти уписани у прву годину Основних струковних студија школске 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014. године, задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студирања. На основу наведеног члана, сви студенти уписани на Основне струковне студије на терет буџета Републике Србије, који закључно са 30.09.2017. године нису завршили студије, могу исте наставити искључиво у категорији самофинансирајућег студента.

Студенти уписани у трећу годину Основних струковних студија у школској 2016/2017. години, без обзира на статус који имају у погледу финансирања, могу наставити студије по истеку редовног рока трајања студија ако су у школској 2016/2017. години остварили најмање 37 ЕСПБ бодова из предмета који се реализују у трећој години. Студенти који нису испунили наведени услов, дужни су да поново упишу трећу годину на начин и по поступку предвиђен Законом и другим општим Актима школе.

Студенти који су у школској 2016/2017. години наставили студије по истеку рока завршетка редовног трајања студија (раније познати као “апсолвенти”), а који у наведеној школској години нису положили ни један испит који је предвиђен Планом и програмом, у наредној школској години губе право плаћања трошкова студирања на више рата.

Усвојеним Правилником о правилим студирања, почев од 01.10.2017. године испитни рокови за студенте свих нивоа студија на Школи су: јануарски, мартовски, априлски, јунски, септембарски и октобарски испитни рок. Поред наведених редовних испитних рокова, реализују се и ванредни рокови: мајски, и други испитни рок у октобру.

Студенти Основних струковних студија који су наставили студирање по истеку редовног трајања студија, поред горе наведених испитних рокова, могу полагати испите и у новембарском и децембарском редовном испитном року.

Право полагања испита у наведеним роковима имају сви студенти који су у складу са Законом, Актима школе и Курикулумом предмета испунили услов, тј.у току семестра у којем се предмет реализује (30 поена предиспитних обавеза).

Студент може полагати испит три пута пред предметним наставником, а четврти пут пред Комисијом на лични захтев и све то пре почетка наставе из одређеног предмета у наредној школској години. Студент који није положио испит из обавезног предмета према горе наведеним условима, дужан је да у наредној школској години поново похађа наставу под условима као да га први пут “слуша”. У случају да је реч о изборном предмету, студент је дужан да исти похађа као да је у питању предмет који је обавезан или да га замени другим, изборним предметом.