ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2018/2019. године у ВШАР

Настава за студенте свих студијских програма Високе школе струковних студија у Аранђеловцу у школској 2018/2019. години почиње у понедељак 1. октобра 2018. године у 09:00 часова, према распореду наставе који ће бити накнадно објављен.

 

Шпанско вече – Летња башта ВШСС

Желимо да Вас обавестимо да ће се у уторак 10. јула са почетком од 20 часова одржати ,,Шпанско вече” на ВШСС, тачније у нашој летњој башти ,,Студентски клуб”. ☺

Позивамо све колеге професоре, остале запослене наше школе, садашње и наше бивше студенте, као и све Вас који желите да уживате у ноћи шпанске гитаре, вина и плеса.  ☺

Un gran saludo!!!

Свечана додела Диплома – Дан ВШАР 2018.

Млади образовани, талентовани људи су понос сваког града, његова интелектуална и духовна суштина, сигуран корак ка напретку и светлој будућности.

И ове године, традиционално Висока технолошка школа струковних студија у Аранђеловцу желела је да истакне труд и залагања управо таквих младих људи који су похађали један од студијских програма ове високошколске установе и постигли изузетне резултате у оквиру школских активности у протеклом периду, те на тај начин стекли Диплому ВШАР.

Сазнај више ►

Упис омогућен и за свршене средњошколце трогодишњих средњих школа

У складу са Законом о високом образовању и става сектора за високо образовање, у школску 2018/2019. годину још ове године могућ је Упис свих лица која су стекла средње образовање у трогодишњем трајању.
Пријављивање кандидата за упис у Високу школу струковних студија у Аранђеловцу свих ученика завршеног трогодишњег и четворогодишњег средњег образовања траје још у петак 29. јуна од 9 до 13 часова.

Полагање пријемног испита је у суботу 30. јуна 2018. године у 10 часова.

Сазнајте више о упису
https://vsar.edu.rs/upis/

Стручна посета Петници и Ваљеву студената ВШАР

У оквиру стручног излета и једног вида практичне наставе, студенти ВШАР посетили су Истраживачку станицу “Петница” у Петници надомак Ваљева, где су се, у складу са студијским програмом који изучавају, имали могућност упознавања са интердисциплинарним приступом у друштвеним наукама и основама теоријске парадигме; факторима успешног образовања, конгитивним развојем и социјалном психологијом, Светом хемије и савременим истраживањима у хемији, применом рачунара у хемијским истраживањима, Математичким анализама, Статистиком, Развојем и изумирањем живог света, Роботиком и применом вештачке интелигенције и неуронских мрежа, Архитектуром рачунара; Дизајном за стварни свет: уметност, култура, тржиште, економија.

Сазнај више ►

Свечана додела диплома

На Видовдан, 28. јуна 2018. године, Висока школа струковних студија – Аранђеловац прославиће Дан школе.

Тим поводом, у 11:00 биће организована свечана додела диплома свршеним студентима основних и специјалистичких струковних студија.

Позивају се сви студенти који то нису учинили, да уверења о дипломирању и документа из средње школе преузму истог дана до 10:30 у студентској служби.

У ВШАР одржано представљање приручника “Пешачење ради здравља и културе” проф. др Првослава М. Јовановића

„Ако желиш да ходаш брзо, корачај сам;
ако желиш да стигнеш далеко, корачај с неким.”

Афричка пословица

Комисија за израду програма коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине Општине Аранђеловац, у сарадњи са Еколошким савезом и Високом школом струковних студија, организовали су Јавну презентацију приручника „Пешачење ради здравља и културе“, аутора, проф. др Првослава М. Јовановића.

Овакав догађај од културолошког, едукативног и забавног карактера одржан је у просторијама ВШАР Аранђеловцу, у којој је др Првослав М. Јовановић био дугогодишњи и један од најомиљенијих професора. Објавио је више од 40 радова и 15 уџбеника. Аутор је и реализатор бројних пројеката из области животне средине, монографије под називом „Оплемењивање животне средине општине Аранђеловац деловањем природе, стваралаштвом уметника и радом креативних појединаца“ и промотер здравог и квалитетног начина живота.

Сазнај више ►

Резултати конкурса “Креирај нешто ново”

На основу преко 580 приспелих садржаја са темом #kreirajnestonovo, комисија је одабрала петнаест фотографија, које су пред вама и првонаграђени рад аутора “teodoraadiciic19”.

Конкурс је трајао у периоду од 04. до 25. маја 2018. године, а сви заинтересовани су могли да учествују у конкурсу објављивањем фотографије на свом Инстаграм профилу уз хештег #kreirajnestonovo и таговањем @vsar.edu.rs. Циљ конкурса је покретање лавине креативне енергије међу младима. Аутор најбоље фотографије по мишљењу комисије добија 10 000 динара.

Сазнај више ►

5. Јун – Светски дан животне средине биће обележен у ВШАР

Светски дан заштите животне средине, 5. јун, традиционално ће бити обележен и ове године. Свеколиким дешавањима, Општина Аранђеловац у сарадњи са Еколошким савезом, Техничком школом “Милета Николић” и Високом школом струковних студија, обележиће овај значајан датум, у циљу континуираног рада на очувању и реализацији постојећег стања животне средине како би се постигло подизање еколошке свести становништва.
Сазнај више ►

Стручно упутство за упис у прву годину студијских програма

На основу члана 100. став 9. Закона о високом образовању (“Службени гласник PC, број 88/17), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

Стручно упутство за спровоћење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2018/2019. годину

1. Уводне напомене
Стручним упутством за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија (у даљем тексту: Упутство) ближе су уређени начин и поступак спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2018/2019. годину (у даљем тексту: упис).

Упутство је намењено високошколским установама чији је оснивач Република Србија које сагласно Закону о високом образовању (“Службени гласник PC”, број 88/17) спроводе упис на студије.
У циљу осигурања регуларности и квалитетног спровођења уписа, Упутством је ближе уређено пријављивање и упис:
– лица са инвалидитетом;
– припадника ромске националне мањине;
– држављана Републике Србије који су школској 2017/2018. години средњу школу завршили у иностранству;
– припадника српске националне мањине из суседних земаља;
– лица која немају јавну исправу о стеченом средњем образовању;
– страних држављана и
– страних држављана у статусу миграната/тражилаца азила

Високошколске установе могу уписати студенте у статусу студента чије се студије финансирају из буџета највише до броја утврђеног одлуком Владе о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије, за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2018/2019. години.
У оквиру непопуњеног утврђеног броја студената чије се студије финансирају из буџета за одређени студијски програм, високошколска установа може на тај програм уписати студенте који су се квалификовали за упис на студије у статусу студента који сам финансира студије.

На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.
Укупан број студената уписаних на студијски програм, који укључује: број основних буџетских места, број буџетских места дефинисаних афирмативним мерама, број буџетских места за држављане Републике Србије који су у школској 2017/2018. години стекли страну средњошколску исправу, у складу са одлуком Владе и број уписаних студената који сами финансирају студије, не може бити већи од броја студената из дозволе за рад високошколске установе.

2. Упис лица са инвалидитетом и припадника ромске националне мањине
Упис који се врши применом афирмативних мера, за лица са инвалидитетом и за лица који су припадници ромске националне мањине, спроводи се у складу са програмом уписа студената са инвалидитетом, Смерницама за полагање пријемног испита особа са инвалидитетом које желе да се упишу на студије применом афирмативне мере за лица са инвалидитетом, односно у складу са Програмом уписа студената припадника ромске националне мањине, који чине саставни део овог упутства.

Студенти уписани применом афирмативне мере остварују право на исхрану и смештај у складу са Законом о ученичком и студентском стандарду (“Службени гласник PC”, бр. 18/10, 55/13 и 27/18-др. закон) и Конкурсом за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената, за школску 2018/2019. годину.
3. Упис држављана Републике Србије који су v школској 2017/2018. години стекли страну спедњошколску нсправу

Држављанин Републике Србије који је у школској 2017/2018. години средњу школу завршио у иностранству, односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији, ималац је стране средњошколске исправе која подлеже поступку нострификације ( у даљем тексту: Ималац стране средњошколске исправе).
Ималац стране средњошколске исправе може остварити право уписа у прву годину студија у оквиру буџетске квоте утврђене одлуком Владе за држављане
Републике Србије који су у школској 2017/2018. години стекли страну средњошколску исправу, у другом уписном року.

Ималац стране средњошколске исправе из претходног става може бити уписан на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета ако се квалификује до броја студената чије се студије финансирају из буџета утврђеног одлуком Владе за ту категорију кандидата.
Са потврдом Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину студија и у првом уписном року.
Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном року високошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International Baccaleurate Diploma Programme).

Имаоца стране средњошколске исправе из претходног два става који оствари право уписа на студије у првом уписном року у оквиру броја редовних буџетских места по одлуци Владе, односно у оквиру броја самофинансирајућих места, високошколска установа може уписати у прву годину студија условно, уз обавезу да до почетка наставе достави решење Министарства о нострификацији његове средњошколске исправе.

4. Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља
Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2018/2019. години може се уписати прву годину студија, под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета.
Суседне земље у смислу овог упутства су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

Приликом подношења високошколској установи пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат подноси и изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине. Високошколска установа објављује модел изјаве на својој интернет страници.

5. Упис лица која немају јавну исправу о стеченом средњем образовању
Лице које нема јавну исправу о стеченом средњем образовању зато што је евиденција, односно архивска грађа о томе уништена или нестала, уместо те јавне исправе, подноси решење о утврђивању стеченог средњег образовања које доноси општински суд у ванпарничном поступку, у складу са чланом 84. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник PC”, бр. 55/13, 101/17 и 27/18-др. закон).

6. Упис страних држављана
Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије.

7. Упис страних држављана у статусу миграната/тражилаца азила
Страни држављани у статусу миграната/тражилаца азила уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије.

8. Пријављивање и упис кандидата
Пријављивање и упис кандидата у прву годину студија одвијаће се према одредбама конкурса за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република за школску 2018/2019. годину, према динамици и роковима утврђеним конкурсом који високошколска установа објављује на својој интернет страници.

Високошколским установама се препоручује да кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили прву, другу или трећу награду на државном такмичењу у чијој организацији учествује Министарство или на међународном такмичењу не полажу пријемни испит из одговарајућег предмета, а у складу са општим актом високошколске установе.

Одлука о евентуалном ослобађању или умањењу школарине за студента који се упише у прву годину студија у статусу студента који сам финансира студије, у искључивој је надлежности високошколске установе.

Ради ефикасног и правовременог спровођења уписа и обавештавања јавности у средствима јавног информисања о току уписа, потребно је остварити сарадњу са Министарством, Сектором за високо образовање, Немањина 22-26.

Високошколске установе ће у року од 24 часа после завршетка пријаве, односно уписа, у сваком уписном року податке од значаја за упис студената у школску 2018/2019. годину (број буџетских студената који се уписују у 2018/2019. годину по одлуци Владе, број уписаних буџетских студената у првом уписном року, број уписаних буџетских студената у другом уписном року, планирани број самофинансирајућих студената у 2018/2019. години, број уписаних самофинансирајућих студената у првом уписном року, број уписаних самофинансирајућих студената у другом уписном року) уносити у ФИНВО базу.

Податке из претходног става универзитет за факултете у свом саставу, односно самостална високошколска установа доставиће Министарству и у папирном облику, у року од десет дана од дана завршетка уписног рока.


Комплетан документ можете преузети у делу О ВШАР – Документација школе.

Додатно:

Преузмите документ (PDF) Преузми
Изјава за припаднике српске националне мањине из суседних земаља (PDF)Преузми
Изјава за припаднике ромске националне мањине (PDF) Преузми