Ценовник услуга школе

ВРСТА УСЛУГА ИЗНОС У ДИНАРИМА
Школарина за основне струковне студије

 

55.000,00
Школарина за мастер струковне студије 70.000,00
Продужетак апсловентског стажа
захтев,индекс, доказ о уплати
20.000,00
Пријава испита у редовним испитним роковима за основне струковне студије 400,00
Пријава испита у редовним испитним роковима за мастер струковне студије 500,00
Пријава испита у ванредним испитним роковима за основне и мастер струковне студије 800,00
Пријава испита после истека рока датог за пријаву

(плаћају сви студенти)

2.000,00
Пријава испита у року пред комисијом на лични захтев студента (плаћају сви студенти)
-захтев, пријава, доказ о уплати
3.000,00
 Уверења потребна за остваривање права на породичну прензију, социјална примања, права на дечији додатака, добијање здравствене књижице, остваривања права у вези са школовањем, стручним усавршавањем, преквалификацијом. ослобођено плаћања
Остала уверења
– доказ о уплати
440,00
Признавање испита са других високошколских установа

(по испиту)
– захтев за признавање испита, доказ о уплати

500,00
Подношење захтева, молбе, жалбе, предлога, пријаве и сваког другог поднеска.
– поднесак, доказ о уплати
440,00
Промена студијског програма у оквиру школе 5.000,00
Пријава теме завршног рада
– образац из студентске службе и доказ о уплати
1.500,00
Менторство

– доказ о уплати

3.500,00
Пријава одбране завршног рада
–испитна пријава и доказ о уплати
4.000,00
Трошкови издавања дипломе о завршеним основним струковним студијама

доказ о уплати

4.000,00
Пријава теме мастер рада
– образац и доказ о уплати
2.000,00
Извештај о завршеном мастер раду

-доказ о уплати

5,000,00
Трошкови менторства и комисије

-доказ о уплати

8.000,00
Пријава одбране мастер рада
–испитна пријава и доказ о уплати
10.000,00
Трошкови издавања дипломе мастер струковних студија
– доказ о уплати
6.000,00
Издавање дупликата индекса
– захтев, доказ да је претходни индекс оглашен за неважећи и доказ о уплати за нов индекс
2.000,00
Издавање дупликата дипломе или уверења о дипломирању
– 
захтев, доказ да је претходна диплома оглашена за неважећу и доказ о уплати за дупликат дипломе
3.000,00
Уверење о положеним испитима
– доказ о уплати
1.000,00
Издавање студијског програма (по страни) 55,00
Испис из школе

-захтев за испис и доказ о уплати

3.000,00
Цена 1 ЕСПБ 1.000,00