Стручна пракса и развој каријере

Стручна пракса има за циљ да унапреди способност студената за успешну примену стручних и научних сазнања и метода у датим практичним ситуацијама, као и да допринесе интензивнијем повезивању теорије и праксе.

Опште информације

Стручна пракса је обавезна и студенти је обављају у шестом семестру, на завршној години основних струковних студија. Студент обавља праксу у договору са руководиоцем стручне праксе и руководиоцем департмана.

Одаберите свој студијски програм:


Додатне информације и документација

Дневник стручне праксе (PDF) Преузми
Правилник о стручној пракси (PDF) Преузми
Упутство за обављање стручне праксе Преузми
Сазнај ко су привредни партнери ВШАРПреузми

 


За сва питања и недоумице у вези са програмом „Стручне праксе“ можете се обратити руководиоцу пројекта Игору Стојановићу.

Консултације су могуће средом од 12:00 – 14:00 часова; кабинет бр.23,
Контакт: istojanovic@asss.edu.rs