Дизајн

Координатор стручне праксе: Јасна Јелић Обрадовић

Руководилац департмана: Бранислав Спасојчевић

На овом месту можеш послати пријаву школи за обављање стручне праксе у оквиру студијског програма Дизајна.

Обављање стручне праксе је могуће у Високој школи струковних студија Аранђеловац.