Информационе технологије

Координатор стручне праксе: Небојша Грујић

Руководилац департмана: проф. др Мирослав Марковић

На овом месту можеш послати пријаву школи за обављање стручне праксе у оквиру студијског програма Информационе технологије.

Обављање стручне праксе је могуће у Високој школи струковних студија Аранђеловац