Примењена економија и предузетништво

Координатор стручне праксе: Игор Стојановић

Руководилац департмана Економија и туризам: Проф. др Ана Дукић

На овом месту можеш послати пријаву школи за обављање стручне праксе у оквиру студијског програма Примењене економије и предузетништва.

Обављање стручне праксе је могуће у следећим предузећима:

Бања комерц, Општинска управа Топола, Стублина доо Стојник.