Заштита животне и радне средине

Координатор стручне праксе: Јелена Јоксић

Руководилац департмана: проф. др Бранкица Луковић

На овом месту можеш послати пријаву школи за обављање стручне праксе у оквиру студијског програма Заштите животне и радне средине.

Обављање стручне праксе је могуће у следећим предузећима:

ЈКП Букуља Аранђеловац, Бања комерц, Институт за јавно здравље Крагујевац, Здравствени центар Аранђеловац, Стублина доо Стојник, ЈКП Горњи Милановац.