ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

              ВШАР је добитница Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) –  Erasmus  повеље за високо образовање, чиме јој је омогућено да учествује у програмима размене зарад учења, пројектима кооперације и мобилности и размени добрих пракси у оквиру  Erasmus+.
ВШАР је оформила Канцеларију за интернационализацију и кроз претходна интернационална искуства и постављене стратешке циљеве испољила своју спремност да се посвети развоју интернационалне компоненте свог пословања.
Овај документ представља облик стандарда квалитета за реализацију европских и интернационалних активности кооперације у оквиру програма  Erasmus+ за високошколске установе које су лоциране у Програмским земљама.

 

Erasmus+International OfficeFor students
Stuff mobilityCourse catalogueECTS system
Language policyValue of mobilityPartners