О ВШАР

Поздрав и добродошли на интернет странице Високе школе струковних студија у Аранђеловцу .

Људи чине универзитет или школу добрим, тако да без обзира да ли сте студент, професор, новинар, апсолвент, родитељ, комшија, или посетилац, ваш интерес да сазнате нешто више о нама нарочито ценимо.

Настали смо у Аранђеловцу, месту у Шумадији, под планином Букуљом, које је давне 1860. године основао Кнез Милош Обреновић. Једина смо високошколска установа у Аранђеловцу и околини општине. Основани смо 1960. године указом тадашње Владе Републике Србије.

Током педесет година наставни планови и програми школе, мењали су се у складу са новим достигнућима науке и технологије и прилагођавали потребама привреде и друштва. Данас, наставни план и програм школе конципиран је по угледу на најпознатије школе и факултете у земљи. Програмска оријентација школе одражава савремене трендове високог образовања, научног рада и привредног развоја. Школа представља једну од најстаријих високих школа у Србији и реализује наставу на два нивоа студија кроз 7 студијских програма (основне и мастeр/специјалистичке струковне студије).

У току 2012. године Висока технолошка школа струковних студија добила је по други пут (први пут 2007.) акредитацију од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета, како за установу тако и за комплетне студијске програме. Високи критеријуми акредитације су задовољени и још једном је доказан квалитет и доследност у свим процесима и стандардима.

2017. године поједностављујемо свој визуелни идентитет и уводимо скраћени назив “Висока школа струковних студија Аранђеловац – ВШАР” који веродостојније описује нови разноврснији избор студијских програма.

ВШАР је добитница Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) –  Erasmus  повеље за високо образовање, чиме јој је омогућено да учествује у програмима размене зарад учења, пројектима кооперације и мобилности и размени добрих пракси у оквиру  Erasmus+.  ВШАР је оформила Канцеларију за интернационализацију и кроз претходна интернационална искуства и постављене стратешке циљеве испољила своју спремност да се посвети развоју интернационалне компоненте свог пословања.
Овај документ представља облик стандарда квалитета за реализацију европских и интернационалних активности кооперације у оквиру програма  Erasmus+ за високошколске установе које су лоциране у Програмским земљама.

 

 


Посвећени едукацији

Више од 50 година преносимо знање, истражујемо и учимо

Опремљеност школе

Студентима ВШАР на располагању је савремена опрема за реализацију наставних и научно истраживачких пројеката и активности. Са модерним Рачунарским центром и Лабораторијом за истраживање и анализу земљишта, воде и однедавно – хране, у могућности смо да студентима пружимо релевантна знања и експертизу.

Сазнај више ►

Квалитет

У спровођењу стратегије обезбеђења квалитета, наставници и сарадници школе: израђују планове рада на наставним предметима, одговорни су за реализацију наставно-образовног процеса, проверавају и оцењују знање студената, усмеравају рад студената и обављају и друге послове у складу са стандардима и процедурама за обезбеђење квалитета.

Сазнај више ►

 

Акредитације

Висока школа струковних студија – Аранђеловац, добила је акредитацију за установу у последњем акредитационом циклусу 2012. год. Након добијања акредитације за установу уследила су уверења о акредитацији за студијске програме Технолошко инжењерство, затим Заштите животне средине, Информационе технологије и Дизајн.

Сазнај више ►


Наставно особље

Погледајте више информација о наставном кадру ВШАР

Сазнај више ►

Погледајте више информација о ненаставном особљу ►


Пројекти и активности

Школа учествује у Erasmus+ пројектима и заузима све значајније место у животу локалне заједнице

Wamppp пројекат
ВШАР учествује у међунарoдном пројекту програмске линије Erasmus+ под називом „Waste management curricula development in partnership with public and private sector“.

Сазнај више ►


АРА конференција
У организацији ВШАР, а у оквиру сарадње на пројекту WamPPP Erazmus+ програма и подршке компаније Superlab, одржана је друга научно-стручна Конференција „АРА 2017“.

Сазнај више ►


КАССС
ВШАР је чланица Конференције академије струковних студија Србије (КАССС) за Централни регион. Погледајте којим питањима смо се бавили у претходном периоду.

Сазнај више ►

 


Додатне информације

Сазнајте још више о школи

Историјат
РуководствоДокументаЈавне набавке