Акредитације

Висока школа струковних студија – Аранђеловац, добила је акредитацију за установу у последњем акредитационом циклусу 2012. год. Након добијања акредитације за установу уследила су уверења о акредитацији за студијске програме Технолошко инжењерство, затим Заштите животне средине, Информационе технологије и Дизајн.  Школа је акредитована 22.06.2012. као установа, што значи да испуњава све критеријуме и стандарде постављене од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета.

Доказ о акредитацији установе и свих студијских програма (пет на основним и три на специјалистичким студијама) можете погледати на званичном сајту КАПК-а (Комисија за акредитацију и проверу квалитета) у Водичу за студенте (стр.72. / број странице је променљив у односу на нове уносе):

 http://www.kapk.org/

Уверења о акредитацији и дозволе (PDF)

Уверење о акредитацији установе: Висока технолошка школа струковних студија – Аранђеловац (од 2012. год) Преузми
Дозволе за рад за све студијске програме (од 2012. год.) Преузми
Дозволе за рад Технологија воде, неметала, Заштита животне и радне средине (од 2007. год) Преузми
Допуна дозволе за рад за студије Дизајна Уникатне и индустријске керамике (од 2007. год)Преузми

 


Уверења о акредитацији студијских програма на основним струковним студијама (2012)

Информационе технологије  (JPG)
Технолошко инжењерство са два модула Технологија воде и Технологија неметала  Преузми
Заштита животне средине  Преузми
Менаџмент у туризму и угоститељству Преузми
Дизајн са два модула Дизајн индустријске и уникатне керамике и Обрада камена Преузми

Уверења о акредитацији специјалистичких струковних студија

Инжењерство заштите животне средине са два модула Управљање отпадом и Одрживи развој и животна срединаПреузми


Уверења о акредитацији студијских програма на основним струковним студијама (2007.)

Технологија неметала са модулима Нови керамички материјали и Конструкциона техника Преузми
Технологија воде са модулима Производња воде за пиће и Прерада отпадних вода Преузми
Заштите животне средине са модулима Управљање отпадом и Одрживи развој и животна средина Преузми
Уверење о акредитацији установе, и свих студијских програма Преузми

Допуне дозвола за специјалистичке струковне студије

Допуна дозволе за Специјалистичке студије Технологије воде са модулима Производња воде за пиће и Прерада отпадних вода Преузми
Допуна дозволе за Специјалистичке студије за Заштиту животне средине са модулима Управљање отпадом и Одрживи развој и животна средина Преузми
Допуна дозволе за Специјалистичке студије Технологија неметала са модулима Нови керамички материјали и Конструкциона техника Преузми