ARA конференција

Висока школа струковних студија Аранђеловац одржала је:

У организацији Високе школе струковних студија у Аранђеловцу, у оквиру сарадње на пројекту WamPPP Erazmus+ програма и компаније Superlab, 26. маја 2017. године одржана је друга научно стручна Конференција „АРА“.

Тема: Управљање отпадом

Конференција је прилика за образовне институције, организације, представнике привреде и појединце да представе своја истраживања и гледишта у вези са одабраном темом. Чврсто верујемо да ће Ваш научно-стручни рад и искуство знатно помоћи разумевању ове области. Свесни неопходности блиске сарадње између науке и привреде, укључујући и праксу у оквиру надлежних органа, оснажујемо активно учешће на Конференцији АРА 2017 презентовањем радова у области којом се конференција бави.


Организациони одбор:

Председник организационог одбора:
Проф. др Бранкица Луковић

Чланови:
Проф. др Александра Боричић,
Проф. др Љуба Јовановић,
мр Љиљана Плећевић,
Немања Филиповић,
Вахид Ибруљ

Пленарни предавачи:

Проф. др Анђелка Михајлов,
мр Александра Младеновић
– Амбасадори одрживог развоја и животне средине;
Проф. др Драгослав Никезић-ПМФ Крагујевац;
Проф. др Дејан Благојевић-ВТШ Ниш

Дискусије

О овим, али и другим темама и садржајима који имају научни, еколошки, образовни, туристички, здравствено рекреативни и етничко културни значај, у оквиру Конференције у Аранђеловцу говорили су стручњаци и познаваоци науке кроз пленарна предавања и излагање радова.

Промовишући стручност и едукацију, Конференција „АРА” 2017. године у организацији ВШАР настоји да следи исте или сличне циљеве које у својим програмским активностима афирмише пројекат WamPPP Erazmus+.


Рокови:
– слање апстракта до 15.априла
– рад у целости до 10.маја
– уплата котизације до 22.маја

Апстракте и радове слати на е-маил:
brankica.lukovic@vsar.edu.rs

Котизација:
Котизација за објављивање рада у
ЦД Зборнику радова Конференције
је 50 € у динарској
противвредности.
Котизацију уплатити на следећи
рачун: 840-785666-36.


Конференција је подржана од стране пројекта WamPPP Erazmus + програма и компаније Superlab.