Историјат

Сада већ давне 1960. године на седници Републичког већа, на Видовдан 28. јуна Указом је проглашен Закон о оснивању Више технолошке школе за неметале у Аранђеловцу. Прошло је више од 50 година од оснивања ВТШ, а генерације дипломираних студената се данас налазе на различитим радним местима у индустрији неметала, индустрији керамике, грађевинских материјала, објеката за производњу воде за пиће и пречишћавање отпадних вода, али и као инжењери у области заштите животне средине.

Развојем крупних и амбициозних планова индустрије неметала, указала се потреба за образовањем стручних кадрова који ће успешно реализовати задате циљеве. Требало је основати школу која ће образовати стручне кадрове који ће моћи да задовоље потребе индустрије и бити у функцији њеног брзог развоја. Имајући у виду значај наставних садржаја, тадашње руководство је ангажовало научне раднике са факултета и института, као и признате стручњаке из области неметала. Удружујући научна достигнућа и практична искуства створила се основа за формирање наставних садржаја који ће бити одрживи и перспективни, али и отворени за нова сазнања.

Почетак рада тада Више технолошке школе за неметале, обележиле су студије које су трајале четири семестра на следећим смеровима:

Смер силиката (ватростални материјали, стакло, фина керамика) и
Смер грађевинских материјала (грађевинска керамика, везивна средства)
Усвајањем Закона о високом и вишем образовању, уследио је прелазак на тридесеточасовну радну недељу и продужетак трајања наставе на пет семестара.

Првобитни изглед Школе

На почетку рада школа није имала своје просторије већ је била подстанар у две учионице школе за кавлификоване раднике. Уз помоћ Министарства просвете РС и радних организација, а уз велике напоре органа школе и запослених, школа је успела да реши проблеме везане за недостатак простора. Данас Висока школа струковних студија Аранђеловац располаже са преко 2500 м2 корисног простора, укључујући: лабораторију за општу, неорганску и аналитичку хемију; лабораторију за технологију керамике; лабораторију за физику; лабораторију за испитивање квалитета земљишта, рачунарску лабораторију и др.

На иницијативу Удружења произвођача минералних вода и безалкохолних напитака и Удружења за технологију воде, 1976. године отворен је Смер за технологију воде и безалкохолних напитака.

Школске 2003/2004. године поднет је захтев за отварање још једног смера и прелазак на трогодишње студије у трајању од шест семестара. Како је болоњски процес ушетао у сферу образовања, школа је прихватила нове изазове и кренула у процедуру припреме нових наставних планова и програма. Имајући у виду све већу угроженост животне средине и потребе за њеним очувањем, образовање кадрова у овој области постало је и циљ школе. Осим трогодишњих студија, процес је подразумевао и остваривање 180 ЕСПБ, који су омогућили студентима лакши пролаз на другим високошколским установама. Нови систем је подразумевао и могућност остваривања бодова на предиспитним обавезама и лакшу проходност на испитима. Од ове школске године Висока технолошка школа за неметале имала је три смера: Технологија неметала, Технологија воде и Заштита животне и радне средине.

Школа је, усвајањем Закона о високом образовању, следила акредитацију високошколских установа и усклађивање са Болоњским процесом образовања. Одлучујући о поднетом захтеву, Комисија за акредитацију и проверу квалитета, сагласно одредби члана 16. став 5. тачка 1, Закона о високом образовању, издала је 30.04.2007. Године, Уверење о акредитацији са новим називом Висока технолошка школа струковних студија – Аранђеловац, истовремено издавши и уверења о акредитацији студијских програма:

Технологија неметала,
Технологија воде,
Заштита животне средине, и по први пут:
Дизајн индустријске и уникатне керамике.

Министарство просвете Републике Србије је по добијеним уверењима о акредитацији, издало Дозволу за рад Високој технолошкој школи струковних студија – Аранђеловац, 17.06.2007. године.

Идеја за отварање новог студијског програма – Дизајн индустријске и уникатне керамике, потекла је из потребе да се обогати делатност ВТШССАр уз значајан утицај фактора присуства налазишта висококвалитетне глине, погодне за уметничко обликовање и друге делатности.

Године које су уследиле све до данас, утицале су на даљи развој па је школа поред стручног рада обележила и јубилеј 50 година од оснивања 28. јуна 2010. Године. Након јубилеја, објекат школе је детаљно реновиран споља и опет представља најлепшу образовну установу у Аранђеловцу и широј околини, који је том приликом посетила и председница скуштине Србије.

Нови трендови у развоју науке као и потребе привредног окружења, условиле су настанак још једног успешног студијског програма Информационе технологије који је пратио нову акредитацију школе, заслужену у јуну 2012. Године. Нову акредитацију обележиле су и реформе постојећих студијских програма који су конципирани по стандардима акредитације. Висока технолошка школа је још једном показала своју улогу у систему високог образовања, као државна висока школа са традицијом дугом више од 50 година али спремном и на нове програме и нове изазове. Данас школа запошљава и ангажује 12 доктора наука, више магистара и предавача као и младих сарадника.

„Остало је мало људи који су запамтили прве дане рада, напора, оскудице и можемо рећи, само ентузијазам, за који се мисли да је атрибут младости. Професор је морао да осмисли и изводи наставу и вежбе, понекад носећи прибор и далеко ван школе где су вежбе извођене. Зато треба веровати да они који су запамтили почетак, могу да осете радости и задовољства видећи школу данас“.

Велики пријатељ и професор школе Проф. др Живорад Тадић,
приликом двадесетогодишњице Школе

Важни датуми:

28. јун 1960. – Основана Виша технолошка школа за неметале, указом тадашње Владе Републике Србије.
30. април 2007. – Прва акредитација установе и промена назива у Високу технолошку школу струковних студија у Аранђеловцу.
28. јун 2010. – Школа је обележила јубилеј – 50 година од оснивања.
30. март 2012. – Завршени радови на реконструкцији објеката Школе
20. Јун 2012. – Уверење о другој акредитацији школе и нових студијских програма.
11. Април 2017. – Прилагођен назив и визуелни идентитет школе у Висока школа струковних студија Аранђеловац – ВШАР

Директори Школе од оснивања до данас:

1960. – 1964. – Светозар Ћоровић
1964. – 1983. – Радован Бранковић
1983. – 1987. – мр Миодраг Миладиновић
1987. – 1991. – мр Mихајло Поповић
1991. – 2012. – Проф. др Анка Луковић
2012. –  Проф. др Ђорђе Михаиловић