Контактирајте нас


E-mail: info@vsar.edu.rs
Инфо телефон 034 6701 820


Опште информације

Висока школа струковних студија Аранђеловац
Јосифа Панчића бр.11, 34300 Аранђеловац, Србија
Телефон: +381 34 6701820
Факс: +381 34 6701 820
e-mail: info@vsar.edu.rs


Радно време

Радно време школе је од 08:00 – 19:00 часова сваког радног дана.
Пријем странака се обавља уз претходну најаву и договор, писменим или усменим путем.
Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима није могућ без пратиоца, због постојања техничких баријера на улазу у зграду.


Пословни подаци

ПИБ: 100766569
МБ: 07113528
Текући рачун: 840-785666-36 (уплате школарина, испита, услуга и остало)