Проф. др Бранкица Луковић

Доктор физичких наука

Председник департмана Заштите животне и радне средине

Бранкица Луковић је основне и магистарске студије завршила на Природно математичком факултету, Универзитета у Крагујевцу. Докторску дисертацију на тему: „Симулација ефекта „посматрача“ изазваног алфа зрачењем у бифуркационој структури трахео бронхијалног стабла човека“, успешно је одбранила на Природно математичком факултету у Крагујевцу.


Кабинет: 11
И-мејл: brankica.lukovic@vsar.edu.rs

 


Контактирајте професора