Проф. др Миланка Гардашевић Филиповић

Доктор математике

Миланка Гардашевић Филиповић докторирала је на Математичком факултету Универзитета у Београду. Магистарске студије је завршила са просечном оценом 10.00. Успешно је одбранила докторску дисертацију на тему: „Нумеричке методе за решавање конвексних недиференцијабилних оптимизационих проблема“.


Кабинет: 12
И-мејл: milanka.filipovic@vsar.edu.rs

 


Контактирајте професора